SEAL งานอุตสาหกรรมเครื่องจักร

กลุ่มงานซีลในระบบ Hydraulic & Pneumatic

กลุ่มงานซีลในระบบ Rotary

กลุ่มงานซีลในระบบ Automotive

 

ผลิตภัณฑ์งซีลมีจัดจำหน่าย งานปั้มน้ำ เครื่องจักร และระบบไฮดรอลิคโดยผลิตภัณฑ์ที่มีจัดจำหน่ายสามารถนำตัวอย่าง หรือ โค้ดสำหรับซีลนั้นๆสอบถามกับทางหน้าร้านได้ทันทีโดยผลิตภัณฑ์ที่มีจัดจำหน่าย ได้แก่

  1. Mechanical Seal (560, 155, 156, GS, GX, Grundfos, etc.)
  2. Hydraulic Seal
  3. Pneumatic Seal
  4. Rotary Seal
  5. Automotive Seal
  6. ยางยอยสำหรับคับปิ้ง (COULPING)
  7. งานซ่อมเฉพาะส่วน การสั่งทำ คาร์บอน หรืองาน Lab Carbon Station For Mechanical Seal

ต้องระบุชื่อรุ่น และ ภาพตัวอย่างที่ชัดเจนในการสอบถามสินค้าเพื่อให้ถูกต้องตรงกับความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด บางชิ้นกลึงเพื่อให้ตรงกับขนาดที่ต้องการได้ สั่งทำเฉพาะชิ้นส่วนที่มีความเสียหายได้

 

 

ตัวอย่างสินค้าซีลกุลฟ้อซของลูกค้า (งานกุลฟ้อชแจ้งเลขเบอร์ปั๊มได้ทันที)

ติดต่อสอบถามสินค้า