EVA RUBBER FOAM สำหรับงานอุตสาหกรรม

โฟมยาง EVA สำหรับงานอุตสาหกรรม ที่ต้องการความแข็งสูงแบบพิเศษ เพื่อใช้ในการรองรับแรงกระแทก จากการวางสิ่งของและป้องกันการเกิดรอยขีดข่วนให้กับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์โดยทางบริษัทมีจัดจำหน่าย ตั้งแต่ความหนา 5 มม. ขึ้นไปจนถึงความหนาสูงสุดที่ 50 มม. โดยสินค้ามีจัดจำหน่ายทั้งในรูปของแผ่นใหญ่ หรือ สั่งแปรรูปตามขนาดที่ลูกค้าต้องการ และยังสามารถเลือกความแข็งของยางโฟม(Shore C) ได้ตามความต้องการของผู้ใช้อีกด้วย

คุณสมบัติสำคัญ ที่แตกต่างจากยาง

  1. มีความยืดหยุ่นดีกว่า
  2. รองรับน้ำหนักได้ดี
  3. ราคาถูกกว่าเมื่อเทียบกันต่อขนาด
  4. ด้วยราคาที่ถูกกว่าสามารถใช้เป็นวัสดุสิ้นเปลืองทดแทนยางในการรองรับน้ำหนักได้

ติดต่อสอบถามสินค้า โทร.  02-993-4787 , 090-989-0444

อีเมล : jirawat@ucptrading.com