U.C.P Trading Co., Ltd.                             ยางอุตสาหกรรม


รับผลิตยางอะไหล่อุตสาหกรรม ทุกรูปแบบ

บริษัท ยูซีพี เทรดดิ้ง จำกัด ก่อตั้งในปี 2537 จากธุรกิจการรับ ขึ้นรูปยางตามแบบและชนิดต่างๆตามความต้องการของลูกค้าในลักษณะงาน Made To Order แล้วจึงแตกสาขาการทำงานออกมามากขึ้นเรื่อยๆ โดยปัจจุบันยังคงดำเนินกิจการรับผลิตงานตามความต้องการของลูกค้าเช่นเคย และมีความครอบคลุมในงานยางทุกรูปแบบ ทั้งงานในลักษณะ

  • MOLDING (ขึ้นรูปเป็นชิ้นงาน)
  • EXTUDE (งานไหลเป็นเส้นยาว)
  • DICUT (ตัดตามแบบ)

ทั้งสามแบบนั้น ลูกค้าสามารถเลือกใช้วัตถุดิบที่ตรงกับการใช้งานของลูกค้าได้เอง สามารถเลือกความแข็งของยาง สี และ จำนวนการผลิตตามความต้องการของลูกค้าได้ โดยราคานั้นจะขึ้นอยู่กับจำนวนการผลิตในครั้งแรก และครั้งต่อๆไป ยิ่งปริมาณการผลิตมากและต่อเนื่อง สามารถทำราคาได้ถูกลง หรือทำสัญญา MOU ผลิตรายปี ก็จะยิ่งมีราคาที่ถูกลงมากขึ้นสอดคล้องกับ นโยบายของบริษัทลูกค้าที่ต้องการประหยัด ค่าใช้จ่ายได้มากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังหมดปัญหาในเรื่องของ การสต็อกสินค้าขาด เพราะ ปัญหาเหล่านี้ เรารับบริการมาดูแลให้เรียบร้อย จัดส่งสินค้าได้ตามวันและเวลาของลูกค้าที่กำหนด มีความแม่นยำสูง และราคาที่ถูกกว่า สนใจบริการ

วัสดุยางปัจจุบันที่รองรับในการผลิต ได้แก่

  • ยางธรรมชาติ (NR)
  • ยางทนน้ำมัน (NBR)
  • ยางทนเคมี,ทนแอลกอฮอล์ (CR)
  • ยางทนอุณหภูมิสูง งานก๊าซแห้ง (VITON)
  • ยางกันไฟฟ้าสถิตย์ ทนต่อโอโซน (EPDM)
  • ยางที่ใช้ในงานอาหาร และทนความร้อนได้ (SILICONE)
  • ยางฟองน้ำรองรับการกระแทก และทนอุณหภูมิ (SPONGE)

ยางแต่ละชนิดมีคุณสมบัติการใช้งานที่แตกต่างกัน ตลอดจนถึงราคาที่แตกต่างกันอีกด้วย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและประเมิณหน้างานโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดใด

ขั้นตอนง่ายๆ สำหรับการใช้บริการของ UPC  คลิ๊ก